دسته بندی
خط خطي

زندگی،

زندگی کردن،

احساس زنده بودن را از تو آموختم.

چرا

بی تو زنده بودن را نیاموختم؟

منبع: +

۱۱پاسخ به “عشق و تنهایی”

یک نظر بگذارید

*