دسته بندی
مستانه

شاپرک آواز میخواند
عشق را درمان نیست
و نسیمی گذرا
بُرد آوایش را
اینک اما من
دور از آن همهمه ی ناموزون
زیر این سایه ی تنهایی شب
مینویسم ای کاش
شب را پایان بود
و صدایی از دور
عشق را درمان نیست!

۳پاسخ به “عشق را درمان نیست…نیست…نیست(یا همان عاشقی بد دردیه!)”

یک نظر بگذارید

*