دسته بندی
خط خطي

نامه‌ای به قاتلم
کوتاه می‌گویمت
اینبار که مردم،
اگر هزار بار دیگر زنده شدم
به چشمانت بگو
قرارمان‌‌ همان کوچه قدیم خاطراتمان
می‌خواهم هزار بار دیگر با نگاهت بمیرم

{برای مشاهده تصویر بزرگ بر روی آن کلیک کنید}

1 2 3

 

از +

یک نظر بگذارید

*