دسته بندی
خط خطي

گلگلی
اگه قرار شد پیر بشم،لباس های گل گلی بپوشم،لاغر باشم، موهای خاکستری داشته باشم.
تنهایی بیام کافه،چای با طعم انبه سفارش بدم.
.

یک نظر بگذارید

*