دسته بندی
خط خطي

کافه چی
یک پیشبند گلی گلی می بندم.
.
هر روز ساعت ۷ بیدار می شوم و ساعت ۷ و نیم از درب خانه می زنم بیرون. ساعت ۸ کافه شروع می کند به کار.
چای داریم و نسکافه و هات چاکلت و قهوه… قهوه هایمان شاید بی کیفیت باشد اولش… اما کم کم یاد می گیرم.
مطالعه می کنم و دستگاه های مختلف قهوه می خرم.
از این طرح های زیبایی شناسی هم روی نسکافه ها و قهوه ها درست می کنم.
از قلب تا برگ و گل و اسم تان…
برای هر مشتری کتابی می نشانم.
روی هر میز گلدان و کاکتوس و شمعدانی می گذارم.
برایتان دستمال کاغذی های مخصوص می گذارم تا شعری خطی بنویسید و بگذارید به یادگار…
.

یک نظر بگذارید

*