حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

داستانك

بوقلمون

.
صبح ساعت ۸،یکی در می زند.
آنی ست و کشان کشان،بوقلمون را می آورد و می گوید:” این مال شماست برای جشن شکرگزاری”
درب فریزر را باز میکنم. بوقلمون سال پیش هنوز آنجاست. حالا می شوند دوتا…
.
ظهر می روم بیرون. 
سر کوچه،آنی را میبینم که دارد با کیسه ی لباس هایش از خشک شویی برمیگردد.
.
عصر در راه بازگشت به خانه با خودم فکر 
می کنم یک کیسه ی پلاستیکی بزرگ پیدا 
می کنم و دوتا بوقلمون که هرکدام یه اندازه ی ۳مرغ هستند را میگذارم داخلش.
روی پلاستیک می نویسم:”وی دونت نید دیز.اینجوی.”
بعد پلاستیک را می گذارم کنار پیتزافروشی نزدیک خانه و…
.
به درب ساختمان می رسم.
آنی را میبینم که دست بر چانه کنار پنجره خانه اش نشسته. 
سگش هم روی طاقچه است. رویش یک پتوی کوچک انداخته که سرما نخورد.
آنی من را نمیبیند. غرق در فکر است و من می دانم که دارد به چیزی به غیر از بوقلمون ها فکر می کند.
.
Thanksgiving is coming and our Mayer has sent a huge turkey as a present for celebration… but I have a serious problem with my fridge that doesn’t have enough space for another turkey because we still have the last year’s present turkey.
That’s why I decide to put them in a plastic with a label that has written “we don’t need.please pick it up and enjoy.”
.

 — at Hoboken Pier, Hudson River.

یک نظر بگذارید