حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

مجله اینترنتی سیاه و سفید، ادامه ی کار نشریه دانشجویی سیاه و سفید، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است. در صورتی که مایل به دانلود شماره های چاپ شده این نشریه هستید، از لینک های زیر استفاده کنید:

لازم به ذکر است از این پس مجله به صورت چاپی یا pdf منتشر نمی شود.

۳پاسخ به “دانلود”

یک نظر بگذارید