حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

دوباره آمدیم، این‌بار با مجله‌ی الکترونیک سیاه و سفید. این‌بار آمدیم، نه مثل قبل پر از امید و آرزو، تنها امیدمان شما هستید، که بخوانید و حتی بنویسید. سیاه و سفید این‌بار به صورت گسترده تر از قبل، آمده است که بگوید و انتقاد کند. به امید آنکه باشد گوش شنوایی و اگر نیست، حداقل ما را خفه نکنند. اگر نمی‌خواهند بشنوند، ما را از گفتن باز ندارند.
و شما، اینبار علاوه بر خواننده، می خواهیم نویسنده هم باشید، ما را کمک کنید و در کنار هم مجله‌ای پویا و کارگاهی بسازیم.
با ما همراه شوید.

طرح از بزرگمهر حسین پور-برای دیدن تصویر بزرگ کلیک کنید

یک نظر بگذارید