حامیان ما
حمایت می‌کنیم

کمک به کودکان سرطانی

* علی اصغر یزدانی

چه زیباست دیدن دوباره برخاستن یک مخلوق!  چه زیباست موجودی که دچار رخوت شده بود هم اینک با نسیم الهی دوباره جان می گیرد و به لطف خالق خویش سستی و فرتوتی و ناامیدی را رها کرده جامه عافیت بر تن می کند و فریاد می زند عاشق زیستنم؛ می خواهم تاثیرگذار باشم.از دلتنگی پاییز و سردی زمستان خسته ام. سرورم فرمان حرکت داده است؛ به من امر کرده جهان خلقت را رنگ سبزی زنم که اشرف مخلوقات با دیدن آن انگشت حیرت بر  دهان گیرد.
می خواهم پیام آور زیبایی و شادی برای بندگانش باشم، می خواهم به او بگویم:(لا تقنطوا من رحمت الله)
تو نیز برخیز. خداوند مهربان درهای رحمت را بر روی همه ما گشوده است و تو ای بنده صالح خداوند با دیدن این طبیعت باز گو: (فتبارک الله احسن الخالقین) ببین خدایت عاشق زیباییست. تو نیز همانند او باش.
در این بهار طبیعت تو نیز قلبت را خلا ده و زنگار از آن کن. به رحمت و کرم پروردگارت ایمان داشته باش. او عاشق بندگانش هست تو نیز دوستدار آن ها باش.
نوروز در راه است باز هم جشن و سرور ما ایرانیان همراه با جشن و سرور طبیعت خواهد بود و چه نیکوست این قرابت.
باز هم نوروز را جشن می گیریم چرا که به قول نوشریعت‌گر دینمان عجب تکرار زیبایی است این نوروز!

یک نظر بگذارید