دسته بندی

نوشته های با برچسب ‘ایلان ماسک و باغ نگارستان نوشته ی راضیه مهدی زاده’

ایلان ماسک و باغ نگارستان
یه نظریه ای هست که ایلان ماسک میگه…کره ی زمین رو می تونیم به جای اینکه دور بزنیم و از آسمون نصف کشورها و اقیانوسها عمودی بگذریم می تونیم افقی این فاصله رو طی کنیم. .
اینطوری همه ی مسافتی که باید طی کنیم مثلا از آمریکا به ایران میشه یک دقیقه…خوب اگه اینطوری بشه من یه دقیقه ای می تونم بیام.
بعد می تونم یک ساعت و نیم تو متروی خط آبی بشینم
. بهارستان پیاده بشم و اون خیابون نازک رو بیام بالا… برسم به تو.
دستهاتو بگیرم. تو چشمات زل بزنم. همین جا عاشقت بشم برای هزارمین باز… بعد دوباره یه دقیقه سوار هواپیما بشم برگردم و و همه ی امریکا بشه باغ نگارستان و همه ی من بشه چشمای زل زده ای که هنوز گیر کرده به تو… .