دسته بندی

نوشته های با برچسب ‘پیر اما گلدار’

گلگلی
اگه قرار شد پیر بشم،لباس های گل گلی بپوشم،لاغر باشم، موهای خاکستری داشته باشم.
تنهایی بیام کافه،چای با طعم انبه سفارش بدم.
.